Radhošť (Czechy) – relacja z wycieczki Koła Oświęcim – 24.03.2019

Tuż pod szczytem Radhoszcza

Lubię czas spędzony w górach z ludźmi, z którymi jest mi po drodze. W marcową niedzielę nastał właśnie taki czas, który spędziliśmy wśród wzniesień Beskidu Śląsko – Morawskiego. W czasie wcześniejszych wycieczek poznaliśmy już najwyższy szczyt pasma – Łysą Górę (1323 m n.p.m.) oraz Kozubową (981 m n.p.m.), teraz przyszedł czas na Radhošť. Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w Krakowie PTT –
– 10 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Krakowie PTT, którego celem jest dokonanie wyboru delegatów na XI Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem i XI kadencję Zarządu Głównego PTT (2019-2022).

W związku z zaplanowanym na 8-9 czerwca 2019 roku XI Zjazdem Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Zarząd Oddziału PTT w Krakowie zwołuje na dzień 10 kwietnia 2019 (środa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału celem wyboru delegatów na Zjazd i następującą po nim XI kadencję Zarządu Głównego PTT (2019-2022). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 17:30 w pierwszym terminie w lokalu PTT przy ulicy Romualda Traugutta 4 w Krakowie. W przypadku nieobecności co najmniej ½ liczby Członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 18:00, a podjęte przez nie uchwały będą ważne bez względu na ilość członków uczestniczących w Zgromadzeniu.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zgromadzenia.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wniosków.
  5. Wybór delegatów oraz zastępców delegatów na XI Zjazd Delegatów PTT.
  6. Uchwalenie wniosków na XI Zjazd Delegatów PTT.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie Zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału oraz członków Kół działających przy naszym Oddziale do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Zgromadzenie wybierze 9 delegatów oraz ich zastępców wśród obecnych na Zgromadzeniu członków Oddziału i Kół.
Jednocześnie prosimy o przemyślenie propozycji wniosków dotyczących działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, jakie nasz Oddział miałby przedstawić na XI Zjeździe Delegatów PTT w Zakopanem.

Zarząd Oddziału w Krakowie PTT

Lubomir i Ciecień – w okowach wiatru – 9.03.2019

Nasza grupa na tle Cietnia

Dzień zapowiadał się słonecznie, ale bardzo wietrznie gdy zameldowaliśmy się w Wiśniowej Węglarzówce, zamierzając w trakcie siedmiogodzinnej wędrówki zaobserwować naturalne przenikanie się Beskidu Makowskiego i Wyspowego. Podążając najpierw za zielonymi znakami, trochę przypadkiem dotarliśmy na wzgórze Dziadkówka, gdzie znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej, na którym złożono prochy żołnierzy austro – węgierskich i rosyjskich. Czytaj dalej