Józef „Baca” Michlik 1948-2018

Jozef Baca Michlik.

Józef Łucjan Michlik, dobrze znany członkom PTT jako Baca, urodził się 7 lipca 1948 r. w Krążkowach w Wielkopolsce. W roku 1955 zamieszkał w Ostrzeszowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią otrzymując świadectwo dojrzałości. Studia podjął na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując w roku 1974 absolutorium.

Pracę zawodową podjął już w 1969 r. jako nauczyciel fizyki w szkole podstawowej i Zespole Szkół Zawodowych (do 1974 r.). W kolejnych latach był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Maszynowego „Budomasz” (późniejsza „Techma-Ostrzeszów”, 1974-1991), był też prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrzeszowie (1977-1980).

W działalność społeczną zaangażował się już w 1961 r. wstępując do Związku Harcerstwa Polskiego (do 1980 r.). Jako harcmistrz zorganizował wiele obozów harcerskich w polskich górach. Z górami związał się na całe życie.

W 1972 r. wstąpił do Oddziału PTTK w Ostrzeszowie, organizując w kolejnych latach liczne wycieczki, z których wiele prowadził. W roku 1981 r. współorganizował Klub Turystyki Górskiej „Turnia” w Ostrzeszowie pełniąc w nim funkcję prezesa. W 1982 r. został przodownikiem górskim z uprawnieniami na Sudety.

W działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zaangażował się już jesienią 1981 r. Był inicjatorem i współtwórcą listy osób deklarujących idee Obywatelskiego Komitetu Reaktywowania PTT, co zaowocowało listą osób deklarujących wstąpienie do reaktywującego się PTT. 10 października 1981 r. uczestniczył w sejmiku odrodzenia PTT w Klubie Dziennikarza pod Gruszką w Krakowie, podczas którego przyjęto uchwałę o reaktywowaniu PTT i o pracach nad jego rejestracją. 29 października 1981 r. wybrano go prezesem Delegatury PTT w Ostrzeszowie. Jako prezes delegatury został członkiem poszerzonego Tymczasowego Zarządu Głównego PTT. W dniach 11-13 grudnia 1981 r. uczestniczył w sejmiku programowym PTT na Krzeptówkach w Zakopanem, gdzie zebranych zaskoczyła informacja o ogłoszeniu Stanu Wojennego. Wstrzymało to proces rejestracji PTT do końca lat osiemdziesiątych. Z jego inicjatywy delegatura w Ostrzeszowie funkcjonowała do 1985 r., m. in. uczestnicząc w produkcji pierwszych odznak PTT w stanie wojennym, by następnie kontynuować idee PTT w klubie Turystyki Górskiej PTTK w Ostrzeszowie, którego prezesem był do 1991 r.

Po tym czasie działalność „Turni” była realizowana przez utworzony 8 sierpnia 1989 r. Oddział PTT w Ostrzeszowie, którego pierwszym prezesem został właśnie Baca i funkcję tę pełnił do 2001 r. W pierwszej kadencji TT pełnił funkcję członka ZG PTT, a kolejne trzy lata piastował funkcje wiceprezesa PTT. Z inicjatywy Józka Oddział PTT w Ostrzeszowie sfinansował rejestrację wzoru zdobniczego swetrów PTT w Urzędzie Patentowym RP w 1992 r. W postrzeganiu idei PTT najbliżej było Bacy do prezesa honorowego PTT Macieja Mischke.

Ważnym aspektem życia Bacy jest Młada Hora w Beskidzie Żywieckim, którą odkrył w 1984 r. Dzięki jego determinacji już na wakacjach 1985 r. przyjmuje pierwszych gości w Chyzie u Bacy PTT. Na stałe zamieszkuje na Mładej Horze od czerwca 1991 r., gdzie prowadzi gospodarstwo agroturystyczne jako „Chyz u Bacy PTT”, pełniące rolę schroniska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Spotykaliśmy się w jego gościnnych progach na posiedzeniach Zarządu Głównego PTT, wycieczkach oddziałowych, a także przy innych okazjach. Jako schronisko, Chyz zakończył działalność w roku 2011, choć w dalszym ciągu mładohorskie progi często odwiedzają członkowie naszego Towarzystwa.

Poza działalnością turystyczną Józef Michlik jest także członkiem Związku Podhalan (od 1997 r.) i Bielskiego Klubu Alpinistycznego (od 2000 r.), a także Strażnikiem Ochrony Przyrody (1992) i opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej (1970). Za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Krzyżem Zasługi dla ZHP (1980), odznaką za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP (1974), odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej ZHP” (1984), odznaką za Zasługi dla Kółek Rolniczych (1989), brązowym Honorowym Odznaczeniem za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki (1987), odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki” (2010) i Złotą Honorową Odznaką PTTK (1999).

Od października 2013 r. Baca ponownie pełnił funkcję prezesa Oddziału PTT w Ostrzeszowie.

Szymon Baron