Władze Oddziału

 

Władze Oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 12 maja 2022 r.:

Zarząd Oddziału:
Prezes: Nikodem Frodyma
Wiceprezesi: Marzena Kozyra, Michał L. Myśliwiec
Sekretarz: Joanna Kantor
Skarbnik: Edyta Kiernicka
Członkowie Zarządu: Agata Mendys-Frodyma, Magdalena Misztalska

Komisja Rewizyjna:
Maria Ciechanowicz-Rutkowska
Krzysztof Malak
Beata Michalska-Trębacz

Sąd Koleżeński:
Barbara Morawska-Nowak
Antonina Sebesta
Andrzej Słota

Delegaci na Zjazd:
Nikodem Frodyma, Joanna Kantor, Edyta Kiernicka, Marcin Kolonko, Adam Sordyl, Dariusz Wójcik; Zastępcy delegatów: Agata Mendys-Frodyma, Michał L. Myśliwiec