Władze Oddziału

Walne 2014 - Nowy Zarząd Oddziału (fot. Paweł Rumian)

Władze Oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 08.04.2014

Zarząd Oddziału:
Prezes: Michał Myśliwiec
Wiceprezes: Barbara Morawska-Nowak
Sekretarz: Joanna Kantor
Skarbnik: Krzysztof Malak
Członkowie Zarządu: Nikodem Frodyma, Marcin Kolonko, Maciej Sikorski, Robert Stanisławski

Komisja Rewizyjna:
Antoni Leon Dawidowicz
Marzena Kozyra
Barbara Oleksyn

Sąd Koleżeński:
Paweł Rumian
Antonina Sebesta
Anna Nosek

Zespół Programowy:
Nikodem Frodyma
Marcin Kolonko

Organizacja wyjazdów:
Maciej Sikorski
Robert Stanisławski
Michał Myśliwiec

Komisja odznaki GOT PTT:
Robert Stanisławski

Redakcja strony WWW i Facebooka:
Marcin Kolonko
Michał Myśliwiec

Delegaci na Zjazd:
Nikodem Frodyma, Barbara Morawska-Nowak, Robert Stanisławski, Antoni Leon Dawidowicz, Marcin Kolonko, Andrzej Skrzyński, Ziemowit Lewicki
zastępcy delegatów: Barbara Oleksyn, Krzysztof Malak, Michał Myśliwiec