O Krakowskim Oddziale PTT

PTT o/KR na Hali Krupowej„PTT zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowaniem humanistycznych postaw wobec gór, popularyzowaniem ich wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, oraz ochroną tych wartości.” (ze Statutu PTT)

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest wielopokoleniowym stowarzyszeniem ludzi związanych zawodowo lub hobbystycznie z szeroko pojętą tematyką górską. Działa pod hasłem „Góry w kulturze, nauce, na szlaku”, organizując dla swoich członków i sympatyków prelekcje o tematyce górskiej i podróżniczej, wystawy, spotkania i górskie wycieczki. Wśród członków znajdują się m.in. naukowcy, podróżnicy, przewodnicy, studenci, uczniowie, przedsiębiorcy, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów. Tworzą oni wspaniałą wspólnotę ludzi gór, dzięki której atmosfera na spotkaniach klubowych i wycieczkach jest niepowtarzalna. Oddział bierze udział w ogólnopolskich imprezach Towarzystwa, nawiązuje relacje z innymi organizacjami, wspiera inicjatywy turystyczne, stara się uczestniczyć w turystycznym życiu Małopolski. Ponieważ siedzibą Zarządu Głównego PTT jest Kraków, Oddział aktywnie wspiera Zarząd Główny w pracach związanych z bieżąca administracją i obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Stowarzyszeniach.
Oddział posiada swoją stację turystyczną, mieszczącą się w schronisku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) na Śnieżnicy 1006 m.n.p.m. (B. Wyspowy).
Siedziba Oddziału znajduje się w Krakowie przy ul. Traugutta 4. Spotkania klubowe odbywają się w w siedzibie Oddziału, o godzinie 18.00 w terminach ogłaszanych na WWW.

Oddział obecnie posiada cztery koła: