Składki, wydatki…

legitymacja PTT

Składki członkowskie od roku 2023:
normalna: 45,- zł
ulgowa (uczniowie, studenci, młodzież do 18-go roku życia, emeryci, renciści): 25,- zł
wpisowe dla nowych członków: 50% należnej składki rocznej

Zaległe składki członkowskie (do roku 2022):
normalna: 35,- zł
ulgowa: 15,- zł

Gadżety:
legitymacja PTT: 7,- zł
odznaka organizacyjna z kozicą: (prosimy o kontakt)

Konto bankowe Oddziału: 96 1540 1115 2044 6071 9151 0001