Publikujemy archiwalne „Wołania” z lat 1987-2003!

okładkaDzięki uprzejmości kol. Andrzeja Słoty publikujemy cyfrowy reprint wszystkich historycznych numerów krakowskiego „Wołania”. Pismo to powstało jeszcze przed rejestracją reaktywowanego PTT. Ukazywało się w latach 1987-2003 pod redakcją m.in. Andrzeja Słoty, Barbary Morawskiej-Nowak, Jerzego Podoska, Macieja Negreya i nieodżałowanego Macieja Mischke. Wydawany był początkowo metodą powielaczową, jednakże od razu na najwyższym poziomie merytorycznym. „Wołanie” stanowi jedną z ważniejszych pozycji w dorobku krakowskiego Oddziału PTT. Zawiera materiały dokumentujące niezwykły czas tworzenia odrodzonego PTT. Zapraszamy do tej obowiązkowej lektury!