Nowa siedziba Koła PTT w Oświęcimiu

Z radością informujemy, że decyzją Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta udostępniono nam pomieszczenia w Centrum Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1. Nowy lokal stanowi pierwszą w historii oświęcimskiego PTT oficjalną siedzibę.
W pierwszych latach działalności Oddziału w Oświęcimiu, począwszy od marca 1992 roku, spotkania członków PTT odbywały się raz w miesiącu w salce domu katechetycznego przy parafii św. Maksymiliana Męczennika. Później, gdy liczba członków zmalała, a Oddział przekształcił się w Koło, siedzibą stało się prywatne mieszkanie ówczesnego Prezesa śp. Cz. Klimczyka. Po wznowieniu i ożywieniu działalności w 2015 roku spotykaliśmy się w Bibliotece Galerii Książki w Oświęcimiu, która udostępniła aulę na spotkania organizacyjne i prelekcje.

W budynku przy ul. Partyzantów będziemy spotykać się regularnie w trzecią środę każdego miesiąca w godzinach 18-20. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na spotkania w nowej siedzibie (najbliższe 16 marca).

Zarząd Koła PTT w Oświęcimiu