Krakowski Oddział PTT wybrał nowe władze!

Walne 2014Miło nam poinformować, że w dniu 08.04.2014 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybrało na lata 2014-2017 nowe władze. Prezesem został kol. Michał Myśliwiec – długoletni działacz PTT, aktywny przewodnik górski, przedsiębiorca w branży informatycznej.

Nowe władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału:
Prezes: Michał Myśliwiec
Wiceprezes: Barbara Morawska-Nowak
Sekretarz: Joanna Baran
Skarbnik: Krzysztof Malak
Członkowie: Nikodem Frodyma, Marcin Kolonko, Maciej Sikorski, Robert Stanisławski

Komisja Rewizyjna:
Antoni Leon Dawidowicz
Marzena Kozyra
Barbara Oleksyn

Zarząd Oddziału został zobowiązany do zorganizowania w ciągu 3 miesięcy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania celem wyboru Sądu Koleżeńskiego.

Wkrótce na naszym portalu przybliżymy sylwetki członków nowego Zarządu oraz przyjęty przez nich ramowy plan działania na nadchodzącą kadencję. Nowym władzom życzymy samych sukcesów 🙂