Z wizytą u Pani Zofii Witkowskiej

25 czerwca 2014 Barbara Morawska-Nowak i Marcin Kolonko odwiedzili panią Zofię Witkowską, będącą jeszcze działaczkę Komitetu Obywatelskiego Reaktywowania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 1981. To pani Zofia była jedną z protokolantek Sejmiku Obywatelskiego 10-11.X.1981. Otrzymała także dyplom i odznakę za XX lat w PTT, a następnie przy herbatce miło pogawędziliśmy o dawnych czasach. Pani Zofia i Marcin znaleźli też wspólny temat w astronomii i działalności PTMA.

Barbara Morawska-Nowak