Ukazał się Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego tom 24 (2016)

Przednia okładka tegorocznego numeru "Pamiętnika PTT", tom 24.

Przednia okładka tegorocznego numeru „Pamiętnika PTT”, tom 24.

Zgodnie z zapowiedzią Zarządu Głównego PTT, a szczególnie dzięki staraniom prezesa Józefa Haducha, który zabiegał o sponsorów, ukazał się dwa tygodnie przed X Zjazdem PTT tom 24 Pamiętnika PTT. W czasie Zjazdu można było tom odebrać (autorzy lub osoby, które wniosły przedpłaty) lub zakupić ew. wziąć w komis w wypadku oddziałów.

Tematem przewodnim tomu są Bałkany, po których wędrowali członkowie oddziałów w Bielsku-Białej i w Nowym Sączu, znają zatem z autopsji rozmaite pasma górskie Albanii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji czy też Bułgarii. Najlepiej zna swe ojczyste strony Chorwat Stjepan Jurasovic, który się tu wżenił, członek Oddziału Beskid w Nowym Sączu. Prof. Jerzy Lefeld jako fachowiec opisał geologię półwyspu bałkańskiego, stanowiącą o specyfice tamtejszych gór.

Żeby nie odbiegać od spraw tatrzańskich artykuł wstępny Jana Krzeptowskiego-Sabały traktuje o wolontariacie dla Tatr. Z Tatrami i tęsknotą za nimi wiąże się ostatnia część wspomnień Jana Sawickiego, który zdążył jeszcze zostać członkiem honorowym PTT.

Wojciech Gąsienica-Byrcyn tym razem pisze o polowacach i ich śpiewkach, znali Tatry najlepiej; wszak byli oni zdobywcami wielu tatrzańskich szczytów, zanim było to zapisywane i rejestrowane.

To z Bałkanów przywędrowali i zasiedlili nasze góry Wołosi, wiążą się zatem z tradycjami pasterskimi Żywiecczyzny. O źródłach poznania Żywiecczyzny pisze także znany już nam autor, Janusz Ślusarczyk. Robert Słonka wspomina za to swe rodzinne wioski, które jak Atlantyda zniknęły pod wodami jeziora Żywieckiego.

Jan Skłodowski przypomina przedwojenne schronisko  Warszawskiego Klubu Narciarskiego w Rafajłowej, a w variach Józef Haduch pisze o legendarnej kolei Orient Express i o Słowińskim Parku Narodowym. Można zapewne znaleźć jeszcze inne ciekawe artykuły.

Maciej Zaremba pisze wspomnienie o zasłużonym przewodniku i animatorze Koła w Tarnobrzegu, Mieczysławie Winiarskim. Tom dopełniają zestawione przez Janusza Machulika rocznice, a także recenzje wydawnictw; wreszcie coraz bardziej obszerna Kronika PTT i jego oddziałów i kół, których przybywa. Oby tak dalej.

Redaktorami tego tomu byli Szymon Baron i Tomasz Kwiatkowski. Tom zredagowała i złożyła do druku Katarzyna Śledź, absolwentka polonistyki o kierunku edytorskim. Druk jak w ostatnich tomach wykonano w Drukarni Pasaż w Krakowie, okładkę (bez obwoluty) zaprojektował Nikodem Frodyma.

Zachęcamy do kupna tomu 24, w cenie 25 zł (20 zł na przedpłatę). Kolekcjonowanie Pamiętników należy do jednej z wielu możliwości poszerzenia swoich kompetencji w ramach działalności w PTT. Zachęcamy też osoby uzdolnione literacko do debiutu na łamach naszych wydawnictw – „Co Słychać”, „Pamiętnika” i lokalnych biuletynów PTT.

Basia Morawska-Nowak i Marcin Kolonko