II Posiedzenie ZG PTT IX Kadencji w Krakowie za nami

2 posiedzenie ZG PTT IX kadencji (fot. J. Zieliński)18 stycznia 2014 roku odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie II Posiedzenie Zarządu Głównego IX Kadencji pod przewodnictwem prezesa Józefa Haducha. W trwających sześć godzin obradach uczestniczyło 17 członków Zarządu Głównego oraz przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej (2 osoby), Głównego Sądu Koleżeńskiego (2 osoby), nowy prezes Oddziału „Karpackiego” w Łodzi Stanisław Flakiewicz i jeden gość.
Uchwalono składy komisji przy Zarządzie Głównym. Wyznaczono opiekunów Oddziałów (Bielsko-Biała – Remigiusz Lichota, Chrzanów – Nikodem Frodyma, Dęblin – Robert Stanisławski, Jaworzno – Zbigniew Jaskiernia, Kraków – Józef Haduch, Łódź – Janusz Machulik, Łódź O/Karpacki – Janina Mikołajczyk, Mielec – Aleksander Stybel, Nowy Sącz – Jerzy Zieliński, Opole – Barbara Morawska-Nowak, Ostrowiec Świętokrzyski – Kinga Buras i Jerzy Zieliński, Ostrzeszów – Tomasz Rakoczy, Poznań – Zbigniew Jaskiernia, Radom – Joanna Dryla-Bogucka, Sosnowiec – Barbara Rapalska, Tarnów – Jerzy Piotr Krakowski, Warszawa – Maria Grażyna Hermanowicz).
Przyjęto harmonogram pracy ZG na rok 2014. Omówiono przygotowania do uruchomienia kursu przewodnickiego i potrzebę opracowania prezentacji multimedialnej o PTT. Powołano zespół roboczy w składzie Barbara Rapalska i Antonina Sebesta, który zajmie się przygotowaniami do obchodów w roku 2015 – „Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera”. Uchwalono regulamin i wzór nowych Odznak Krajoznawczo-Turystycznych PTT „Wielkiej Korony Beskidów”. Nikodem Frodyma przedstawił założenia budżetu Zarządu Głównego na rok 2014. Wybrano nowego skarbnika – Joannę Gąsiorek z Oddziału w Chrzanowie. Barbara Morawska-Nowak omówiła sprawę dystrybucji tomu 21 „Pamiętnika PTT” i plany związane z wydaniem kolejnego naszego rocznika. Zaakceptowano propozycję Oddziału w Bielsku-Białej, aby najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT odbyły się 7 czerwca 2014 roku w Kozach.
Zaniepokojenie wywołało nie złożenie przez część Oddziałów w wymaganym terminie sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Mariusz Ryńca
Sekretarz PTT