90-lecie Oddziału PTT w Krakowie – spotkanie jubileuszowe

Przyjechała delegacja Koła z Oświęcimia

Przyjechała delegacja Koła z Oświęcimia

We wtorek wieczorem, 17 grudnia, około 25 osób zgromadziło się w lokalu PTT na Traugutta 4, aby uczcić przypadający w 2013 roku jubileusz 90-lecia założenia oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zacni goście wysłuchali krótkiej prelekcji Antoniego Leona Dawidowicza o początkach oddziału i losach jego założycieli.

Następnie głos zabrała Barbara Morawska-Nowak i przywołała historię „nowożytną” oddziału krakowskiego obejmującą 30 lat począwszy od prób jego zalegalizowania, poprzez zmiany w statucie, oficjalne zarejestrowanie oddziału w 1989 roku i kolejne lata aż do teraz. Naświetliła specyfikę tamtego czasu tzw. wojny polsko-jaruzelskiej. Wówczas działacze PTT unikali jakiegokolwiek kojarzenia ich z dogorywającą „komuną”. Wspomniała szereg osób, które brały czynny udział w reaktywowaniu PTT.

Minuta ciszy dla 36 zmarłych Członków oddziału

Minuta ciszy dla 36 zmarłych Członków oddziału

Minutą ciszy uczciliśmy wszystkich, którzy odeszli w ciągu tych 30 lat, a którzy byli członkami naszego oddziału (to 36 nazwisk!). Następnie prezes ZG PTT Józef Haduch, wiceprezes Nikodem Frodyma i prezes oddziału, Barbara Morawska-Nowak wręczyli obecnym na spotkaniu odznaki XX lat w PTT: Elżbiecie i Krzysztofowi Malakom, Michałowi Myśliwcowi, Annie Nosek, Ludwikowi Rogowskiemu, Ryszardowi Rudzińskiemu, Andrzejowi Słocie i Andrzejowi Żywieckiemu (za którego odznakę odebrała żona) oraz Andrzejowi Chowańcowi, Markowi Pawłowskiemu i Annie Stramie z Koła PTT w Oświęcimiu przy oddziale krakowskim. Dyplomy okolicznościowe X lat w PTT odebrali Marcin Kolonko i Nikodem Frodyma. Niestety, większość uhonorowanych była nieobecna, lista za XX lat w PTT obejmuje 35 nazwisk, w tym 5 osób odebrało te odznaki na Zjeździe.

Wręczona została także legitymacja naszej nowej koleżance – Joannie Baran, a trzy osoby złożyły deklaracje do PTT i wpłaciły należne opłaty.

Tort Sachera w barwach klubowych

Tort Sachera w barwach klubowych

Po tej radosnej chwili zrobiliśmy sobie zdjęcie grupowe i zabraliśmy się do spożywania 3,3 kg tortu (czekoladowego, a la wiedeński Sacher) jaki specjalnie na tę okazję został upieczony. W czerwonej polewie a la polar PTT z biało-zielonymi dekoracjami prezentował się imponująco (patrz zdjęcie).

Na koniec 4 kolegów – Marcin, Michał, Nikodem i Robert – wyniosło odebraną przez Nikodema z drukarni ostatnią partię „Pamiętników PTT” (25 paczek) na I piętro do mieszkania Basi na Konarskiego.

Przed nami rok 2014 – czy przyniesie on dynamikę działań z najlepszych czasów Oddziału? To zależy od nas wszystkich i tego co sami dokonamy

Doktorek