15.01.2014 rusza w Bielsku-Białej kurs przewodnicki PTT!

Przewodnik Beskidzki PTTZapraszamy na spotkanie rozpoczynające kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich, które odbędzie się 15 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 17:30 w lokalu Oddziału PTT w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 1 (III p.). Warunkiem przyjęcia na pierwsze zajęcia kursu jest wpłata do dnia 15.01.2014 do kasy lub przelewem na konto Oddziału kwoty wpisowej w wysokości 100,00 zł oraz podpisanie umowy między szkolonym i szkolącym o warunkach uczestnictwa w kursie. Kwota wpisowa jest częścią opłaty za kurs.
Równocześnie wszystkich chętnych do udziału w kursie, którzy jeszcze nie zgłosili swojego akcesu prosimy o jak najszybszy kontakt z kierownikiem kursu (e-mail: kurs_bielsko@ptt.org.pl; tel.: 502-346-442).