Z sąsiedzką wizytą na jubileuszu Oddziału PTT w Chrzanowie

Swoje przemyślenia prezentuje Basia Morawska-Nowak (fot. J. Kołacz)

Swoje przemyślenia prezentuje Barbara Morawska-Nowak (fot. Janusz Kołacz)

W dniu 11 listopada 2014 roku byliśmy (w liczbie 3 osób z koła PTT w Oświęcimiu i – niezależnie – kilku innych, już z Krakowa) uczestnikami obchodów jubileuszu 65-lecia założenia i 25-lecia reaktywowania Oddziału PTT w Chrzanowie. Uroczystość była podzielona na 3 części: oficjalną, artystyczną i multimedialną.

Prezes Oddziału Chrzanów Remigiusz Lichota i Prezes ZG PTT Józef Haduch (fot. Róża Wypyska)

Prezes Oddziału Chrzanów Remigiusz Lichota i Prezes ZG PTT Józef Haduch (fot. Róża Wypyska)

W części oficjalnej zostali powitani i uhonorowani wszyscy, którzy przyczynili się choćby w części do znakomitej kondycji oddziału chrzanowskiego. Byli nimi nie tylko były i obecny prezesi oddziału – Stanisław Trębacz i Remigiusz Lichota. Osiągnięciem organizacyjnym oddziału jest funkcjonowanie szeregu Szkolnych Kół PTT prowadzonych w większości przez panie nauczycielki. Do obecnego kształtu oddziału przyczyniły się także władze samorządowe, prowadzący społecznie wycieczki przewodnicy górscy (w liczbie kilkunastu!) oraz wszyscy bez wyjątku członkowie oddziału odprowadzający składki i biorący udział w wycieczkach górskich i krajoznawczych.

Nikodem Frodyma i przedstawiciele Szkolnych Kół (fot. J. Kołacz)

Nikodem Frodyma, Remigiusz Lichota wraz z uhonorowanymi  przedstawicielami Szkolnych Kół (fot. Janusz Kołacz)

Została wręczona jedna Złota Odznaka PTT z Kosówką, szereg dyplomów „XX lat” i „X lat w PTT”, a także okolicznościowe dyplomy dla pań i pana nauczyciela – opiekunek i opiekuna Szkolnych Kół. Uhonorowany został szczególnie pan Remigiusz Lichota który wytrwale zakłada kolejne szkolne koła w Chrzanowie i okolicach, prowadzi wycieczki, propaguje m. in. akcję sprzątania Beskidów…

Parę słów o historii - wystąpienie pani Barbary Rapalskiej z O/Jaworzno (fot. J. Kołacz)

Parę słów o historii – wystąpienie pani Barbary Rapalskiej z O/Jaworzno (fot. Janusz Kołacz)

Warto odnotować wystąpienie pani Barbary Rapalskiej z Oddziału w Jaworznie, przybliżające koleje losu Towarzystwa Tatrzańskiego jako całości, od momentu powstania poprzez obie wojny, przymusowe scalenie z PTK oraz działania reaktywacyjne w latach 80-tych XX wieku. Naświetlone zostały cele działania Towarzystwa w momencie jego zakładania: turystyka, ochrona przyrody oraz ludyczność. Dobrze widzieć dzisiejszy kształt Towarzystwa jako kontynuacji tych założeń sprzed 140 lat. Należało doń w międzyczasie wielu odkrywców, zdobywców dziewiczych szczytów, ratowników. Propagowane było narciarstwo (szkółki i turystyka biegowa) i wspinaczka jako domeny, w których najpełniej wyraża się dążenie człowieka do wolności.

Remigiuszowi gratulacje złożyli także bielszczanie (w osobie prezesa Szymona Barona) i kozianie (pan Miłosz Zelek). Fot. Róża Wypyska.

Remigiuszowi gratulacje złożyli także bielszczanie (w osobie prezesa Szymona Barona) i kozianie (pan Miłosz Zelek). Fot. Róża Wypyska.

Tym bardziej bolesne stało się przymusowe zaniechanie indywidualnej turystyki narciarskiej i górskiej w czasach wczesnej „komuny”. Jedyną organizacją, której w tym czasie udało się dokonać secesji z PTTK był elitarny Klub Wysokogórski. Pani Barbara Rapalska wspomniała także sejmik obywatelski, na którym spotkali się delegaci z 45 ośrodków krajowych 10 X 1981 roku w klubie „Pod Gruszką”, które wybrało ze swego grona tymczasowy zarząd PTT z prezesem Stefanem Maciejewskim. I wreszcie wydarzenie, które dało początek współczesnemu Towarzystwu – rejestracja PTT przez sędzinę Alinę Nabzdyk w … Katowicach. Wplecione są tutaj nazwiska Macieja Mischke – pierwszego prezesa reaktywowanego PTT, Stefana Maciejewskiego oraz obecnej na uroczystości Barbary Morawskiej-Nowak. W Chrzanowie natomiast pierwszy oddział został założony przez pracowników popularnego Fablok-u (Fabryki Lokomotyw) w 1948 roku. Nastąpiło to przed owymi 65 laty i stąd pierwsza liczba w tytule jubileuszu.

Recital "W górze jest wszystko co kocham" autorstwa Janusza Saługi (fot. Róża Wypyska).

Recital „W górze jest wszystko co kocham” autorstwa Janusza Saługi (fot. Róża Wypyska).

Na koniec części oficjalnej prezes Remigiusz Lichota podziękował imiennie wszystkim uhonorowanym i rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpił w niej Janusz Saługa, który akompaniując sobie dźwiękami gitary wykonał kilka własnych piosenek o tematyce turystyczno-filozoficznej („Sprzątanie”, „Nadzieja”, „Obiecywanie”, „Gwiazda”) oraz kompozycję dedykowaną Wojciechowi Bąkowi („Do cudzoziemca”) i, na zakończenie, wiersz ks. Twardowskiego „Gdy mówisz”. Koncert został zatytułowany „W górze jest wszystko co kocham”, w nawiązaniu do popularnej serii muzycznej rozprowadzanej na płytach CD na przełomie wieków XX i XXI.

Licznie przybyli do sali chrzanowskiego MOKSiR-u dostojni Goście (fot. Róża Wypyska).

Licznie przybyli do sali chrzanowskiego MOKSiR-u dostojni Goście (fot. Róża Wypyska).

Fascynująca była także część multimedialna, którą stanowił wyświetlony 15-minutowy film (a właściwie sekwencja zdjęć ciekawie, komputerowo transformowanych jedno w drugie) z efektownym i gustownym podkładem muzycznym. Autorami byli ks. Zbigniew Pytel i Piotr Nawara. Inspirowały ich głównie Beskidy, Tatry i Alpy (zwłaszcza szwajcarskie, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zermatt), ale i Pico del Teide, Sierra Nevada, góry Madery czy Lanzarote… Dzięki dużemu ekranowi i dobremu nagłośnieniu wrażenie było piorunujące i film został nagrodzony rzęsistymi oklaskami.

Uczestników było ponad stu (zapełnili całą salę MOKSiR-u), uroczystość trwała około 2 godzin a po niej był czas na wymianę pozdrowień i rozmowy. Potem, listopadową, niepodległościową nocą udaliśmy się do domów. Dziękujemy Wam, drodzy Chrzanowianie!

Szczegółowa lista uhonorowanych dyplomami oraz relacja Gospodarzy ze zorganizowanych obchodów na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl

Doktorek