XV Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Górach „Tatry Polskie” (SK PTT Myślenice)

IMG_00098 grudnia 2014 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach odbyła się jubileuszowa, piętnasta edycja, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem turnieju wiedzy o górach. Tegorocznym tematem były Tatry Polskie, a głównym gościem i jednocześnie autorem zestawów pytań turniejowych był zespół Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w osobach Pana Dra Marka Kota (kierownika CEP TPN) oraz Pani Małgorzaty Kot. Równocześnie był to jubileusz samego Parku, który właśnie obchodzi swoje 60-lecie. 10 lat temu także gościliśmy TPN w naszych murach na 50-lecie Parku, a okolicznościową prelekcję wygłosił ówczesny Wicedyrektor TPN, Pan Stanisław Czubernat.
Otwarcia turnieju dokonał Pan Jacek Ślósarz, Dyrektor ZSO, który nadmienił, że i dla Niego osobiście jest to tożsamy jubileusz, bowiem właśnie zaczyna czwartą kadencję na stanowisku dyrektora naszej Szkoły. Powitał następnie naszych szczególnych gości, zasiadających w jury: Panią Dr Antoninę Sebestową z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczącą jury), Panią Dorotę Kamińską z Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach, Pana Nikodema Frodymę (wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), Pana Michała Myśliwca (prezesa Oddziału Krakowskiego PTT) i wszystkich opiekunów. Podczas sprawdzania testów, mających wyłonić ścisłych finalistów, Pan Dr Marek Kot wygłosił prelekcję o symbolach Tatr, która wywarła na uczestników turnieju duże wrażenie.

IMG_0008Jury, po zaciętym finale, przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze: dla uczennicy ZSO w Myślenicach, Katarzyny Łapczyńskiej (opiekunka Izabela Rokosz-Kowalska) oraz uczennicy ZSP MSG w Myślenicach, Gabrieli Bocheńskiej (opiekun Sławomir Maślanka). Tutaj należy poczynić istotne uzupełnienie. Otóż w całościowych wynikach szczegółowych, które znajdują się na naszej stronie pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.pl/2.htm, Kasia Łapczyńska ma o jeden o punkt więcej, bowiem w skład ufundowanej przez Tatrzański Park Narodowy nagrody głównej wszedł tylko jeden egzemplarz bardzo cennego Przewodnika przyrodniczego po Tatrach Polskich (stąd dogrywka w ramach pierwszego miejsca indywidualnie). Drużynowe wyniki turnieju są następujące: zwyciężyła drużyna z ZSP MSG w Myślenicach (opiekunowie: Janusz Kaleta i Sławomir Maślanka), drugie miejsce – ZSO w Myślenicach (op. Izabela Rokosz-Kowalska), trzecie miejsce – ZSTE w Myślenicach (op. Małgorzata Czop), czwarte miejsce – I LO „Collegium Gostomianum” w Sandomierzu (op. Janusz Wieczorek). Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronie Szkolnego Koła PTT (adres jak wyżej).
Jako organizatorzy turnieju pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym dobrodziejom. Panu Dr. Marcinowi Guzikowi, kierownikowi Działu Nauki i Edukacji TPN – za pomoc w organizacji turnieju i ufundowanie wspaniałych nagród dla finalistów, ZSO w Myślenicach – za udostępnienie szkolnej auli i sprzętu komputerowego do obliczeń wyników, wolontariuszom Szkolnego Koła PTT – za gastronomiczno-techniczną obsługę turnieju, Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach – za ufundowanie części nagród. Na koniec jesteśmy zmuszeni bardzo przeprosić wszystkich tych uczestników turnieju, dla których nie starczyło nagród pocieszenia. Tak duże zainteresowanie tegoroczną edycją sprawiło (w ostatnim dniu napłynęło aż 30 zgłoszeń), że nie udało nam się wszystkich obdarować (mimo stosownych pism do św. Mikołaja…).

Milena Macko
przewodnicząca SK PTT przy ZSO
w Myślenicach