Władze Oddziału

 

Władze Oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26.10.2017

Zarząd Oddziału:
Prezes: Nikodem Frodyma
Wiceprezes: Michał L. Myśliwiec
Sekretarz: Joanna Kantor
Skarbnik: Edyta Kiernicka
Członkowie Zarządu: Barbara Morawska-Nowak, Agata Mendys, Magdalena Misztalska, Robert Stanisławski, Marcin Kolonko

Komisja Rewizyjna:
Antoni Leon Dawidowicz (Przewodniczący)
Antonina Sebesta
Krzysztof Malak

Sąd Koleżeński:
Maria Ciechanowicz-Rutkowska
Marzena Kozyra
Beata Michalska-Trębacz

Delegaci na Zjazd:
Antoni Leon Dawidowicz, Nikodem Frodyma, Joanna Kantor, Barbara Morawska-Nowak, Michał L. Myśliwiec, Antonina Sebesta, Adam Sordyl, Robert Stanisławski
Zastępcy delegatów: Jacek Dindorf, Edyta Kiernicka, Dariusz Zwierzchowski