Szkolenie na licencje Pienińskiego PN dla przewodników

Nasi Koledzy z Oddziału Bielsko-Biała zechcieli podzielić się z nami następującą informacją:

Pieniński Park Narodowy podał wstępną informację o szkoleniu dla przewodników górskich z uprawnieniami do prowadzenia wycieczek w Pieninach.

Terminy do wyboru: 6, 7, 8, 12, 13, 14 kwietnia 2019 roku. Szkolenie będzie jednodniowe z tematyką: Geologia Pienin.

Informacja na temat zapisów i programu ma zostać podana w następnym komunikacie.

Jeżeli te terminy zostaną potwierdzone (również na dni robocze?), proponuję zorganizowanie licznej grupy przewodników – członków PTT na jeden termin, będzie raźniej.

w imieniu Zarządu Oddziału Bielsko-Biała, Jan Nogaś