Spotkanie oddziałowe 27.05.2014

We wtorek, na Traugutta 4, odbyło się spotkanie oddziału Kraków bez prelekcji (prelekcja Dariusza Dyląga o Alpach Rodniańskich została odwołana kilka dni wcześniej, mamy nadzieję że odbędzie się po wakacjach).

Ucieszyło nas szczególnie przybycie rodziny państwa Ciepielów którzy złożyli 3 deklaracje członkowskie. Michał i Nikodem skierowali sporo słów zachęty do nowoprzybyłych, opowiadając o historii oddziału i jego bieżącej działalności.

Naszą uwagę przykuł przyniesiony przez kandydatów na członków segregator, na każdej karcie którego mieścił się opis jednej wycieczki, łącznie ze szczegółowym profilem trasy, tempa przemieszczania się po niej, przebytym dystansem i sumą podejść. Stron takich było kilkadziesiąt. Album wzbogacały też zdjęcia uczestników poszczególnych wycieczek.

Rozmawiano też o odznakach PTT i zasadach ich przyznawania gdyż Państwo Ciepielowie konstruują trasy przejść tak, aby umożliwić zdobycie na nich także odznak turystycznych. Michał zachęcił do zdobywania trofeum Korony Beskidów, szczególnie jej polskiej części.

Następnie wywiązała się dyskusja związana z zainteresowaniami przybyłych (na zasadzie spotkania klubowego) oraz – nieco później – odbyło się krótkie zebranie zarządu oddziału, na którym omawialiśmy m. in. sprawy związane z przewodnictwem i planowanym przez Zarząd Główny kursem na przewodnika.

Zapraszamy na wykład prof. Marii Olech o Arktyce (za 2 tygodnie, 10 czerwca) i zachęcamy do propagowania naszej działalności jako Oddziału wśród kolegów i znajomych. Przyszłe prelekcje będą odbywać się już na sprzęcie (rzutnik, rolety) zakupionym specjalnie na ten cel.

Doktorek