Posiedzenie Zarządu Oddziału PTT w Krakowie 29 listopada 2016 r.

6 osób + fotografujący na Zebraniu Zarządu

6 osób + fotografujący na Zebraniu Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału, do lokalu przy Traugutta 4, zjawiło się 7 osób i stwierdzono kworum. Trwało ono około 2 godzin. Na początku zebrania omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności Oddziału. Do dyskusji zgłoszono 7 wniosków. Na koniec pojawiły się też wolne wnioski w liczbie trzech.

Do najważniejszych spraw należy zaliczyć intencję powołania nowego skarbnika ( w miejsce Krzysztofa Malaka, któremu tutaj wyrażamy głęboką wdzięczność za cały okres piastowania tej funkcji i bycia na każdą prośbę z nami) w osobie Ludwika Rogowskiego, swego czasu także skarbnika ZG PTT. Pomagać mu zamierza nowa twarz w Oddziale która sama wyraziła chęć uczestnictwa – Edyta Kiernicka.

Michał, jak zwykle, zapracowany.

Michał, jak zwykle, zapracowany.

Ze spraw organizacyjnych – zamierzamy w nowym roku 2017 uruchomić spotkania klubowe w każdy trzeci wtorek miesiąca, w lokalu na Traugutta, o godz. 18. Podtrzymana acz przesunięta czasowo pozostanie tradycja prelekcji w klubie Wręga w każdy pierwszy wtorek miesiąca o 17:30 (tak, by nie trzeba było po wykładzie od razu wymykać się do domu z obawy o wczesne wstawanie rano).

Ponadto dyskutowano kwestię utrzymania składek za 2017 na dotychczasowym poziomie (w świetle tego, że rośnie o 1 zł kwota odpisu członkowskiego na Zarząd Główny PTT i w związku z tym kasa Oddziału zostanie uszczuplona o około 100 zł.

Stół z innej perspektywy.

Stół z innej perspektywy.

Ogólnie poruszono także temat planu wycieczek na I połowę 2017r. Postanowiono ułożyć go wspólnie z „Sobieski Sunrise Team” w liczbie 1 wycieczki na 2 miesiące (nie licząc wycieczek w Kołach Balice i Oświęcim). Wspomniano kwestię wspólnego wypożyczania busa.

Zarząd Oddziału zgodził się na wsparcie puli nagród Turnieju Wiedzy o Górach o 15 egzemplarzy „Pamiętnika PTT” (dowolnych numerów) przekazanych nieodpłatnie Organizatorom Turnieju. Dodatkowo, Michał Myśliwiec, Joanna Kantor i Nikodem Frodyma będą czuwać nad przebiegiem konkursu w ZSO w Myślenicach.

Postanowiono wpływy z 1% przeznaczyć na druk opasek odblaskowych które zgodnie z Kodeksem Drogowym powinien nosić każdy pieszy poruszający się wzdłuż szosy bez chodnika poza terenem zabudowanym. W tej dziedzinie będziemy współdziałać z Oddziałem Chrzanów.

Orientacyjnie ustalono następny termin spotkania Zarządu Oddziału na „nie później niż w styczniu 2017r”.

Basiu, będziesz dalej z nami?

Basiu, będziesz dalej z nami?

Basia Morawska-Nowak zaprosiła wszystkich członków Oddziału na organizowany przez Nią od zarania reaktywowanego PTT Opłatek Oddziałowy w Jej mieszkaniu na Konarskiego 21/514 stycznia 2017 r.

Zarząd Oddziału wyraził chęć uczestnictwa w organizowanym w terminie 3-8 września 2017 Roku Mariana Smoluchowskiego. Byłaby to znakomita promocja Oddziału i Towarzystwa w środowisku lokalnym Krakowa oraz fizyków. Warto wspomnieć, że do Towarzystwa należało i należy sporo przedstawicieli tej profesji, m.in. śp. Prof. Andrzej Budzanowski, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na przełomie XX i XXI w, Prof. Jerzy Niewodniczański, syn założyciela IFJ PAN, Prof. Henryka „Papy” Niewodniczańskiego.

Dyskutowano również nt. możliwości utworzenia kolejnego szkolnego koła PTT.

Doktorek, za notatkami Asi „Skrzypasi” Kantor, Sekretarz Oddziału.