Dbajmy o czystość naszych gór – na zdjęciu Mędralowa