Morskie Oko – najpiękniejsze i najdroższe

10 marca 2015 roku odbyła się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK promocja książki pt. Morskie Oko – przyroda i człowiek dedykowanej redaktorowi Józefowi Nyce – na dziewięćdziesiąte urodziny (nota bene, także członkowi honorowemu PTT). Tak się udało, że w charakterze świeżej bułeczki, pierwszy oprawiony egzemplarz książki został osobiście doręczony solenizantowi przez red. Joannę Pociask-Karteczkę i red. Wiesława A. Wójcika.

Na promocji przypomniano, że Józef Nyka był autorem pierwszej monografii rejonu pt. Dolina Rybiego Potoku (1956). Obecna obszerna monografia została omówiona przez jej redaktorów: prof. Adama Choińskiego i dr Joannę Pociask- Karteczkę, reprezentujących Poznań. Monografia została podzielona na trzy części: Morskie Oko, Otoczenie Morskiego Oka – przyroda i Morskie Oko i człowiek. Każdy artykuł opatrzony jest cytatem z pierwszej monografii Józefa Nyki. Na sali było obecnych ośmiu autorów artykułów, wielu z nich wywodzi się z uczelni krakowskich. Prof. Choiński skupił się następnie nad swoim rozdziałem w monografii nt. zjawisk lodowych związanych z jeziorem. Przeprowadzono szereg wierceń, aby zbadać grubość lodu. Zauważono dużą zmienność w grubości lodu na jeziorze. Może też być tak, że za 150 lat lodu w ogóle na jeziorze nie będzie.

Red. Wójcik podkreślił dobre edytorstwo realizowanych przez Tatrzański Park Narodowy książek. Na promocji był obecny red. Zbigniew Ładygin z TPN.

Morskie Oko – przyroda i człowiek pod redakcją Adama Choińskiego i Joanny Pociask-Karteczki, Zakopane 2014 Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, ss. 518.

Szersza recenzja ukaże się w tomie 23 „Pamiętnika PTT”.

Basia