Koło PTT w Oświęcimiu wybrało zarząd – 12 marca 2015

12 marca 2015 r., przy dużym zdyscyplinowaniu i mobilizacji członków koła oraz zaangażowaniu krakowskiego oddziału PTT, odbyło się Walne Zebranie, mające na celu wyłonienie zarządu koła i nakreślenie kierunków jego działania, by dać w ten sposób impuls do aktywnej działalności statutowej.

Prezes krakowskiego oddziału, Michał Myśliwiec, który zaczynał przygodę z PTT w Oświęcimiu, nie krył wzruszenia, że oto historia koła zatoczyła pętlę i rodzi się nowa jakość. Powrócili dawni członkowie, dojrzalsi, pojawili się młodzi, można starać się razem zbudować coś pozytywnego. Świadkiem tego wydarzenia i gościem specjalnym zebrania był prezes ZG PTT Józef Haduch.

Uczestnicy walnego zebrania

Uczestnicy walnego zebrania

 W głosowaniu jawnym wybrano zarząd koła w składzie:
prezes: Adam Sordyl
sekretarz: Anna Strama
skarbnik: Małgorzata Dindorf
członek zarządu: Jacek Dindorf
członek zarządu: Daniel Kulak.

Po ukonstytuowaniu się władz koła, prezes Haduch przedstawił przykładowe formy działania, zachęcił do zdobywania odznak turystycznych i obiecał osobiste wsparcie w naszych poczynaniach.
Czeka nas budowanie szerszej grupy członków i sympatyków PTT, aktywnych w górach i kochających góry. Mam nadzieję, że zapału i pomysłów wystarczy na długo.

M.D.