„Drewniane Cerkwie Karpat – Polska i Słowacja” – prelekcja Andrzeja Chowańca – 12 lutego 2015 r.

Prelekcja „Cerkwie karpackie” zgromadziła liczne grono słuchaczy, przybyłych do auli Biblioteki Galerii Książki w Oświęcimiu. Prowadzący ją pan Andrzej Chowaniec to członek PTT od ponad dwudziestu lat, przewodnik beskidzki oraz członek Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”. Materiał fotograficzny do godzinnej prezentacji zbierał przez kilkadziesiąt lat.

Jego zdjęcia przedstawiały drewniane cerkwie, znajdujące się w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, wybudowane w różnych stylach architektonicznych, pochodzące głównie z XVIII i XIX wieku, niektóre z nich zrekonstruowane. Zobaczyliśmy także wnętrza wybranych cerkwi, ze szczególnym uwzględnieniem ikonostasów. Klimatu prezentowanych miejsc znakomicie dopełniały piękne pieśni cerkiewne.

Gosia D.