„Co słychać?” nr 6 (294) / 2015

Okładka 294. nru "Co Słychać".

Okładka 294. nru „Co słychać”.

Czerwcowy numer „Co słychać?” o objętości 8 stron tradycyjnie już tym roku zdominowany jest przez obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Numer otwiera artykuł Barbary Morawskiej- Nowak o zakopiańskich obchodach Roku KPT, a wewnątrz numeru znajdziemy także relację z wernisażu wystawy poświęconej temu wybitnemu poecie w Jednostce Wojskowej nr 4658 w Balicach oraz omówienie, jak powstawała sama wystawa, oba pióra Józefa Haducha.

Wśród wieści z życia ZG PTT znajdziemy relacje z VII posiedzenia Zarządu Głównego oraz Zjazdu Delegatów PTT, podczas którego przyjęliśmy i zatwierdziliśmy sprawozdania za rok 2014.

Wieści z życia Oddziałów przybliżają nam VII Gimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach w Tarnowie, finał akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015″ zorganizowany przez Oddział PTT w Bielsku-Białej w rejonie Hrobaczej Łąki oraz XXIII spotkanie taterników-seniorów nad Morskim Okiem, w którym wzięli udział członkowie PTT z oddziałów w Bielsku-Białej i Krakowie, a które połączone było z odsłonięciem na Wiktorówkach tablicy poświęconej Zdzisławowi Dziędzielewiczowi-Kirkinowi, członkowi honorowemu naszego Towarzystwa.

Numer uzupełnia regulamin nowo ustanowionej odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT „Główny Szlak Sudecki” oraz notka o zbiorze wierszy i piosenek Adama Ziemianina pt. „Bieszczadzkie anioły”.

Życzymy przyjemnej lektury! (pobierz -> 0,77 MB)

Redakcja „Co słychać?”