Chodź z nami w góry – z Rabki Zdrój do Krynicy Zdrój

Maksymalna trasa wycieczki liczy 107 km i przedstawia się następująco

Powrót z Krynicy zdrój 14 sierpnia (13:53) lub 15 sierpnia (14:26). Możliwość skrócenia trasy do ok. 75 km i powrót już 13 sierpnia.

Istnieje możliwość wypożyczenia namiotu od organizatora.