Chodź w góry z Kołem PTT w Oświęcimiu – III RAJD im. CZESŁAWA KLIMCZYKA

Dzień I (20.10.2017r.)

Wyjazd z Oświęcimia (parking przed OCK) o godz. 16:00.
Przejazd na Przełęcz Małastowską. Krótkie podejście do schroniska na Magurze Małastowskiej (ok.10 min) (nocleg: schroniskomagura.pl)

Dzień II (21.10.2017r.)

Trasa:
Schronisko PTTK na Magurze Małastowskiej – Smerekowiec – Skwirtne – Kozie Żebro – Regietów – Rotunda (cmentarz wojskowy) – Zdynia (nocleg: zdynia.pl)
Czas przejścia : 6 godzin 40 minut
Możliwość skrócenia drogi o około 1 godzinę omijając Kozie Żebro

Dzień III (22.10.2017r.)

Trasa:
Zdynia (o 8:30 możliwość uczestnictwa we mszy świętej) – Popowe Wierchy – Wołowiec – Bacówka PTTK w Bartnem
Czas przejścia : 4 godziny 20 minut

Planowany powrót do Oświęcimia ok. godz.21.

Uwagi organizacyjne:

Zbiórka na parkingu przed OCK w Oświęcimiu o godz. 16:00. Przejazd do Przełęczy Małastowskiej prywatnymi samochodami uczestników. Dla niezmotoryzowanych istnieje możliwość skorzystania z wolnych miejsc w samochodach (udział w kosztach paliwa).
Wyjazd traktowany jest jako towarzyski. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Konieczne posiadanie ubioru i obuwia dostosowanego do warunków atmosferycznych.
Wszystkie koszty (przejazdy, noclegi) uczestnicy pokrywają indywidualnie.
Noclegi – koszt do 70 zł
Wyżywienie – we własnym zakresie.
Zgłoszenia i kontakt:
Prosimy o zgłoszenia do dnia 13.10.2017r. ze względu na konieczność rezerwacji miejsc noclegowych. Zapisy przyjmuje oraz udziela dodatkowych informacji Adam Sordyl
tel. 660 104 414 lub e-mail asordyl@ptt.org.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych zmian w programie rajdu.