Akcja „zrzutka na rzutnik“ zakończona!

Rozpoczęta w październiku zeszłego roku akcja zbiórki pieniędzy na rzutnik multimedialny dla Oddziału zakończyła się pełnym sukcesem. We wtorek mogliśmy oglądać nowoczesny rzutnik pracujący w technologii LED zakupiony przez Nikodema.

Na rzutnik złożyli się zarówno prywatni Darczyńcy (którym wyrażamy głęboki szacunek) jak i także – dzięki staraniom Nikodema – Zarząd Główny PTT. Wyboru modelu i firmy (EPSON) dokonali wspólnie Nikodem i Michał.

Ponadto Oddział (przy wsparciu ZG PTT) w osobie Roberta i Nikodema zakupił i zamontował rolety okienne, dzięki którym prelekcje odbywające się z udziałem rzutnika mogą odbywać się także przed zmierzchem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy się do tego przyczynili i już teraz zapraszamy na kolejne prelekcje do naszej „sali audiowizualnej“ na Traugutta 4.

Zarząd Oddziału