30 lat działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Oświęcimiu – spotkanie jubileuszowe – 11 czerwca 2022

Jubileuszowy tort fot. Wojciech Zięcina

W dniu 11 czerwca 2022 r. na uroczyste spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu przybyło 26 osób. W blisko 150 – letniej historii Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, sięgającej swoimi bogatymi tradycjami do 1873 roku, 30 – lecie działania tej organizacji w Oświęcimiu stanowi tylko niewielki wkład w jej współczesny rozwój. O potrzebie integracji i utożsamiania się z całą organizacją powiedział na wstępie swojego wystąpienia Prezes Koła PTT w Oświęcimiu Adam Sordyl. Przypomniał następnie zasługi ś.p. Czesława Klimczyka – głównego inicjatora powołania w Oświęcimiu Oddziału PTT. Podkreślił jego zaangażowanie i upór w dążeniu do tego celu.

Nestorzy PTT Oświęcim fot. Wojciech Zięcina

Wśród obecnych gości byli zarówno aktualni członkowie oświęcimskiego Koła PTT, jak również dawni członkowie Oddziału Oświęcim. Należy tu wymienić p. Andrzeja Chowańca – ostatniego z żyjących inicjatorów utworzenia delegatury PTT w Oświęcimiu powstałej po próbie reaktywacji PTT w 1981 roku, p. Zofię Mycek – jedną z przewodniczek GOT PTT, Anię Stramę, która nieustannie przez 30 lat uczestniczy w pracy Zarządu PTT Oświęcim oraz p. Marię Kramarczyk – aktywną uczestniczkę pierwszych wycieczek organizowanych przez Oddział Oświęcim.

Jubileuszowe spotkanie stało się okazją do wręczenia legitymacji PTT nowym członkom. Wśród nich znalazł się również wnuk Czesława Klimczyka.

Wyróżnieni Złotą Odznaką PTT z Kosówką fot. Wojciech Zięcina

Na spotkaniu byli również obecni przedstawiciele Oddziału PTT w Krakowie w osobach: Prezesa Oddziału Nikodema Frodymy oraz Michała Myśliwca  – w przeszłości członka założyciela Oddziału PTT Oświęcim. Nikodem Frodyma pogratulował nam wytrwałości i entuzjazmu w organizacji wycieczek oraz zachęcił do starań o utworzenie ponownie samodzielnego oddziału.

Trzech członków Zarządu oświęcimskiego Koła: Adam Sordyl, Małgorzata Dindorf i Jacek Dindorf odebrało przyznane im w 2019 roku honorowe wyróżnienia: Złote Odznaki PTT z Kosówką.

Kadr z prezentacji

Źródłem obfitej wiedzy o początkach działalności PTT w Oświęcimiu jest kronika ówczesnego Oddziału. Na jej podstawie Jacek Dindorf przedstawił w ciekawej prezentacji historię i współczesność oświęcimskiego PTT. Zdjęcia oraz fragmenty relacji były inspiracją do wspomnień i komentarzy, wygłaszanych przez obecnych na spotkaniu uczestników wydarzeń z dziejów PTT Oświęcim.

Uroczystość była urozmaicona degustacją okolicznościowego tortu i innych smakołyków. Obejrzeliśmy też fragment filmu z wycieczek Koła, przygotowany przez Małgorzatę Dindorf i Radka Dindorfa.

Jubileuszowe spotkanie było znakomitym podsumowaniem 30 – letniej historii PTT w Oświęcimiu. Myślę, że dla jego członków przynależność do tej organizacji może stanowić powód do ogromnej satysfakcji, a nawet dumy.

Małgorzata Dindorf