Zmarł ks. Szczepan Gacek

Ks. Szczepan Gacek, Gospodarz parafii

Ks. Szczepan Gacek

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 3 stycznia 2017 zmarł ks. Szczepan Gacek – kapłan, przewodnik, ratownik górski, zasłużony członek PTT Kraków, w latach 80. brał udział w działaniach na rzecz reaktywacji naszego Towarzystwa.

Urodził się w Rabce w roku 1947. W roku 1974 ukończył studia teologiczne w Krakowskim Seminarium Duchownym oraz historię sztuki na Papies­kiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pasją ks. Szczepana Gacka były góry. Był przewodnikiem be­skidzkim, tatrzańskim, ratownikiem Górskiego Ochotni­czego Pogotowia Ratunkowego i instruktorem narciarskim. W latach 80-tych dostarczał literaturę religijną i dewocjo­nalia przez Grzesia w Tatrach Zachodnich dla wiernych ówczesnej Czechosłowacji.

Ks. Szczepan Gacek był szczególnym kapłanem, odprawiał Msze święte w
górach dla turystów, przewodników i ratowników górskich. Był długoletnim proboszczem w parafii Gliczarów Górny w gminie Biały Dunajec. Z inicjatywy ks. Szczepana Gacka przed parafią w Gliczarowie Górnym są trzy okazałe dzwony. Jeden z nich jest poświęcony ratownikom górskim, którzy poświęcili zdrowie i życie niosąc pomoc innym ludziom w górach.

Pogrzeb odbędzie się we czwartek, 05 stycznia 2017 na cmentarzu parafialnym w Gliczarowie Górnym.