Wybrano nowy Zarząd Główny PTT!

W dniach 16-17 listopada 2013 r. w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem odbył się IX Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wybrano na nim nowe władze Towarzystwa. Nasz Oddział ma troje reprezentantów w nowym Zarządzie oraz jednego w Głównym Sądzie Koleżeńskim. Warto podkreślić, że członek naszego Oddziału, kol. Nikodem Frodyma po raz kolejny został wiceprezesem Towarzystwa. Oto nowe władze PTT:

Zarząd Główny PTT IX Kadencji (fot. Sz. Baron)

Zarząd Główny

 • prezes: Józef Haduch (O/Chrzanów)
 • wiceprezesi: Nikodem Frodyma (O/Kraków), Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)
 • sekretarz: Mariusz Ryńca (O/Chrzanów)
 • p.o. skarbnika: Barbara Rapalska (O/Jaworzno)
 • członkowie Prezydium: Janusz Machulik (O/Łódź Karpacki), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków), Robert Stanisławski (K/Balice)
 • pozostali członkowie Zarządu: Kinga Buras (O/Tarnów), Joanna Dryla-Bogucka (O/Nowy Sącz), Grażyna Hermanowicz (O/Radom), Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Wojciech Kral (O/Jaworzno), Tomasz Rakoczy (O/Bielsko-Biała), Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg), Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Główna Komisja Rewizyjna

 • przewodniczący: Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)
 • zastępca przewodniczącego: Joanna Król (O/Nowy Sącz)
 • sekretarz: Stanisław Wójtowicz (O/Radom)
 • członkowie: Janusz Foszcz (O/Tarnów), Władysław Łoboz (O/Nowy Sącz), Grażyna Piotrowska-Gerlich (O/Jaworzno) oraz Marcin Ryś (O/Chrzanów)

Główny Sąd Koleżeński

 • przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
 • zastępca przewodniczącego: Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)
 • sekretarz: Jolanta Augustyńska (O/Nowy Sącz)
 • członkowie: Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Paweł Gąsiorek (O/Chrzanów), Marian Golus (O/Radom), Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole), Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz) i Anna Żołędzka (O/Sosnowiec)