Ważne! Na dzień 24.06.2014 zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w celu dokonania wyboru Sądu Koleżeńskiego

logo kr-bWalne Zgromadzenie Członków Oddziału w dniu 08.04.2014 nie dokonało wyboru Sądu Koleżeńskiego. Chcąc pozostać w zgodzie ze Statutem PTT oraz Prawem o Stowarzyszeniach, Zarząd Oddziału PTT w Krakowie zwołuje na dzień 24.06.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału celem dokonania wyboru Sądu Koleżeńskiego.

Zgromadzenie to odbędzie się we wtorek, 24 czerwca 2014 w lokalu PTT przy ul. Traugutta 4 w Krakowie. Początek zgromadzenia o godzinie 17:15 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania, zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 17:30, a jego uchwały będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału z dnia 8 kwietnia 2014r.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad
  6. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia proponujemy ostatnie przed wakacjami spotkanie klubowe, na którym powspominamy wydarzenia z ostatnich wyjadów i spotkań, omówimy plany wakacyjne (w tym wyjazd trekkingowy w Alpy Rodniańskie), oraz zobaczymy slajdy naszych nowych członków – rodziny Państwa Ciepielów – ze zdobywania Korony Gór Polskich..

Zarząd Oddziału