Uczestniczyliśmy w obchodach 90 lecia Oddziału PTT w Bielsku-Białej.

Uroczystość 90 lecia PTT w Bielsku-Białej - rozpoczęcieW piątek, 24 października wspólnie z Nikodemem Frodymą uczestniczyliśmy w obchodach 90-lecia Oddziału PTT w Bielsku Białej. Uroczystość ta miała miejsce w sali reprezentacyjnej dawnego USC (obecnie Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości). Rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego na polecenie wiceprezesa PTT Remigiusza Lichoty. Nikodem, w imieniu  prezesa PTT Józefa Haducha, przekazał Zarządowi Oddziału gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej działalności.

Uroczystość 90 lecia PTT w Bielsku-Białej - wręczenie odznak "Za zasługi dla turystyki"

Uroczystość 90 lecia PTT w Bielsku-Białej - wręczenie "Złotej odznaki za zasługi dla Województwa Śląskiego"Następnie odbył się akt wręczenia odznak i odznaczeń honorowych dla zasłużonych członków oddziału. Prof. Karol Węglarzy wręczył na ręce prezesa Oddziału w Bielsku – Szymona Barona „Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Odznaka ta została przyznana Oddziałowi bielskiemu przez kapitułę działającą przy przy Sejmiku Województwa Śląskiego. Aktywni działacze Oddziału: Miłosz Zelek, Norbert Owczarek i Robert Słonka zostali odznaczeni przyznawaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki odznaką „Za zasługi dla turystyki”. Odznaczenia wręczył wiceprezydent Bielska-Białej Lubomir Zawierucha, który w ciekawej przemowie przyznał, że pamięta początki bielskiego PTT.  Dalej odbyło się wręczenie przez wiceprezesów PTT „kosówek” dla Bogny Stawiarskiej-Ślusarczyk oraz Andrzeja Popowicza. Tą cześć uroczystości zakończyły przemówienia gości oraz odczytanie listów i e-maili gratulacyjnych.

Uroczystość 90 lecia PTT w Bielsku-Białej - sesja o historii bielskiego Oddziału PTTDrugą część wypełniła sesja poświęcona historii Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Robert Słonka w niezwykle interesujący sposób przedstawił historię turystyki do momentu powstania PTT. Następnie Szymon Baron przedstawił historię Oddziału od momentu jego powstania w 1924 roku do momentu rozwiązania PTT w roku 1950. Zainteresowała mnie informacja, iż Oddział w latach 30. był najliczniejszym i najbogatszym z Oddziałów Towarzystwa.  Miał wówczas w swoim rejestrze około 20% członków całego PTT. Sesję zakończył kol. Jan Nogaś, przedstawiając współczesną działalność Oddziału. Warto tu dodać, że Oddział z okazji 90 lecia istnienia zaprojektował bardzo ciekawą odznakę turystyczną „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”. Jej zdobywanie polega na odwiedzeniu piętnastu związanych z historią Oddziału miejsc. Miejsca te położone są w Bielsku-Białej, Beskidzie Śląskim, Żywieckim oraz Małym. Potwierdzenia należy wbijać do świetnie przygotowanej książeczki, która zawiera sporo informacji na temat tychże miejsc i samego Oddziału.

Uroczystość 90 lecia PTT w Bielsku-Białej - koncert piosenek turystycznychUroczystość zakończył mały poczęstunek w kuluarach oraz koncert piosenek turystycznych w wykonaniu tercetu: Maria Bury (flet), Paweł Janowski (gitara), Grzegorz Holerek (gitara, vocal).

Chcę podkreślić, że bardzo mi się podoba styl działania bielskiego PTT. Oddział organizuje prelekcje, wycieczki a dla bardziej zaawansowanych wyprawy. Wdraża świetnie zaprojektowane odznaki turystyczne, które mogą zachęcić zdobywających do poznawania najbliższych terenów Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Działa aktywnie w bielskim środowisku turystycznym, nawiązując dobre relacje m.in. z miejscowym kołem przewodnickim PTTK oraz Bielskim Klubem Alpinistycznym. Organizuje dofinansowane przez magistrat wycieczki górskie, co bez wątpienia jest dowodem na ich wiarygodność i sprawność organizacyjną. W bieżącym roku Oddział podjął się ambitnego zadania organizacji drugiego w historii PTT kursu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich. Członkowie chwalą sobie świetną atmosferę klubową na spotkaniach i wyjazdach. Ogromna w tym zasługa prezesa Oddziału – kol. Szymona Barona, który należy do najbardziej twórczych i skutecznych działaczy PTT. Szymon w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Więcej informacji o oddziale: www.bielsko.ptt.org.pl

tekst i foto: Michał Myśliwiec