Szkolne Koło „Sobieski Sunrise Team” przy II LO w Krakowie wystartowało!

20160210-SUNRISEZ przyjemnością zawiadamiany, że w dniu 10.02.2016 zostało powołane Szkolne Koło PTT „Sobieski Sunrise Team”, które rozpoczyna działalność przy II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Koło powstało z inicjatywy prof. Magdaleny Misztalskiej – nauczycielki geografii – która z ramienia naszego Oddziału będzie pełnić funkcję formalnego opiekuna Koła. Na liście członków-założycieli znalazło się 24 uczniów, którzy w czasie spotkania inauguracyjnego złożyli deklaracje członkowskie. Teraz Koło musi przeprowadzić Walne Zgromadzenie, którego celem będzie wybór swojego pierwszego zarządu. Padły już pierwsze propozycje wyjazdów oraz pomysły na to, w jaki sposób prowadzić działalność popularyzująca turystykę górską na terenie szkoły.
Członkom Koła gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego – przede wszystkim, by jak najczęściej mogli podziwiać górskie wschody słońca, bo to do nich nawiązuje wymyślona przez samych uczniów nazwa.

Michał Myśliwiec