Składki członkowskie za rok 2014

logo PTT KRPrzypominamy o pilnym uregulowaniu zaległych składek członkowskich! Składki za rok 2014 należny wpłacać do końca czerwca. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest organizacją opierającą się całkowicie o społeczną działalność i zaangażowanie swoich członków i wolontariuszy. Składki są ważne, ponieważ dzięki tym pieniądzom istniejemy i możemy finansować działalność bieżącą oraz rozwój.  Pieniądze ze składek nie są przeznaczane na wynagrodzenie dla naszych działaczy.

Aktualna wysokość składek:
Składka normalna: 35,- zł/rok
Składka ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci, renciści): 15,- zł/rok
Składkę wpłacamy na konto nr. 96 1540 1115 2044 6071 9151 0001 z dopiskiem w tytule przelewu „Składka członkowska za rok …. za (imię i nazwisko)”

Serdecznie dziękujemy za wpłaty.