Prof. Zdzisław Jan Ryn gościem oddziału krakowskiego

W jesienny wtorek 29 października, w lokalu na Traugutta 4 w Krakowie odbyła się prelekcja z udziałem znakomitego psychiatry, prof. Zdzisława Jana Ryna, który wygłosił referat zatytułowany „Eskulap na wysokościach”. Prof. Ryn jest profesorem Collegium Medicum UJ i uczniem prof. Antoniego Kępińskiego.

Opowiedział nam, jak prof. Kępiński zachęcił go do pisania doktoratu właśnie z psychicznych patologii powodowanych przez chorobę wysokościową. Z czasem Profesor Zdzisław Ryn rozszerzył swoje zainteresowania i pogłębiał je – analizował wpływ wysokości na rozrodczość człowieka, wyniósł na wysokość ponad 5000 m aparaturę do EEG (elektroencefalografii mózgu), badał reakcje seksualne andynistów w trakcie akcji górskich.

Eskulap1

Usłyszeliśmy m. in. o tym, jak Profesor doradził parze nie mogącej doczekać się dziecka zejście 2 km niżej – i gdy potomek się pojawił, został jego ojcem chrzestnym. W fascynujący sposób opisał akcję ratunkową w której stawką było życie chłopca który udał się na 4000 m n. p. m. (to nic dziwnego w Boliwii, jej stolica leży właśnie na takiej wysokości) i przejawiał symptomy deterioracji. Błyskawiczna reakcja Profesora i ofiarność rodziny chłopca pozwoliły na zamówienie awionetki która przetransportowała studenta na niższą wysokość. Gdy Profesor zarządził dekompresję (będąc już nad lasem tropikalnym), objawy choroby wysokościowej ustąpiły po… 15 minutach.

Eskulap18

Padło też szereg pytań o góry wysokie – o ewolucję od wspinania z butlami do wejść w stylu alpejskim (bez tlenu), o naruszenie bariery krew-mózg na dużych wysokościach, o proporcje między reaktywnością układu współczulnego i przywspółczulnego i wiele innych. Na koniec podziękowaliśmy serdecznie Profesorowi za przybycie do nas. Profesor udał się do rodzinnego Szczyrku. W prelekcji wzięło udział około piętnaścioro osób.
Doktorek