Powołanie Zespołu Programowego

logo PTT KRInformujemy, że dnia 7 stycznia 2014 decyzją Prezesa naszego Oddziału – kol. Barbary Morawskiej – Nowak został powołany Zespół Programowy,  w skład którego weszli kol. Michał Myśliwiec i Marcin Kolonko. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i realizacja programu działania Oddziału na najbliższe miesiące. Program ten jest już w zasadzie gotowy i wkrótce zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Zespół będzie działał do planowanego na 8 kwietnia Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd.

Prz okazji serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego brania udziału w planowaniu i realizacji naszych działań. W przedmiocie sprawy można kontaktować się z Michałem przez e-mail (michal<at>ptt.org.pl) lub (najlepiej) w czasie wtorkowych spotkań.