Pogrzeb Czesława Klimczyka

We wtorek, 14 października pożegnaliśmy naszego serdecznego kolegę Czesława Klimczyka, człowieka gór, taternika, przewodnika, prezesa Koła PTT w Oświęcimiu. Został pochowany na starym Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu.

Foto: Bożena Rozmus, Remigiusz Lichota, Michał Myśliwiec