Dziesięć brudnych bród przeszło przez bród i zmyło z siebie brud