P1110192

Bodziszek żałobny – w Polsce gatunek rzadki