P1110185

Radek na środkowym filarze Rogatej Grani 2