P1110182

Radek na środkowym filarze Rogatej Grani 1