P1110169

Witek na środkowym filarze Rogatej Grani 2