Zejście z Gronia Jana Pawła II z widokiem na Gancarz