Widok spod chaty Kamenitý w kierunku Wielkiego Połomu