GliczarowGorny18

Wręczenie dyplomu „XX lat w PTT” Księdzu Szczepanowi Gackowi