„Etyka i Ethos Ludzi Gór” – książka dr. Antoniny Sebesty

A. Sebesta - Etyka i Ethos Ludzi GórMiło nam poinformować, że ukazała się książka pt. „Etyka i Ethos Ludzi Gór” autorstwa naszej oddziałowej koleżanki – dr. Antoniny Sebesty. Antonina jest adiunktem w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Książka ta próbuje odpowiedzieć na pytanie kim są tak naprawdę „ludzie gór”. Jakie zachowania w górach uznaje się za etosowe, jakie są zasady etyki działających w górach. Publikacja to 2 w 1 albo raczej nawet 3 w 1. Mamy bowiem przedstawioną w skrócie historię eksploracji gór i historię ich ochrony, poznajemy wielu górskich bohaterów i dylematy przed którymi stawali. Możemy też niejako przy okazji zaznajomić się z dokonaniami etyki polskiej w XX wieku- myślą Kotarbińskiego, Elzenberga, Tischnera, Kołakowskiego i co najważniejsze przekonać się,że ich teorie nie są jedynie „sztuką dla sztuki”. Publikacja próbuje odpowiedzieć czym jest odpowiedzialność i jakie są jej granice.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fundacji im. Paryskich. Można ją zakupić poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio w naszym Oddziale. Cena 25 zł (dla członków Oddziału) i 30 dla pozostałych.

Spis treści:

Wprowadzenie
Rozdział I  – „Ludzie gór” – zakres znaczeniowy i próba definicji
Rozdział II – Między kodeksem a ethosem
Rozdział III – Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego a etyka „ludzi gór”
Rozdział IV – Odpowiedzialność i sytuacje graniczne
Rozdział V – Góry a etyka ekologiczna
Rozdział VI – Co dają góry?
Rozdział VII – „Coś więcej niż sport…”
Zakończenie

Etyka i ethos „ludzi gór” fragmenty z recenzji wydawniczych:

Monografia „Etyka i etos ludzi gór” jest rodzajem studium z zakresu socjologii moralności czy etologii środowiska i grupy społecznej określonej mianem „ludzi gór”, czyli oddanych pasji poznawania, doświadczania i zdobywania górskich szczytów, alpinistów, himalaistów, etc.(…)

Autorka podeszła do swojego problemu badawczego z pełnym akademickim przygotowaniem, samoświadomością naukową jako dojrzały etyk, filozof, osoba oddana górom całym sercem i umysłem. Pasja i żarliwość ukierunkowane na złożone ludzkie doświadczenie gór widoczne są prawie na każdej stronie prezentowanej monografii.

Praca ma przejrzysta strukturę, logiczny ciąg wypowiedzi, charakteryzuje się wyjątkową autorską zdolnością łączenia zagadnień metafilozoficznych, metaetycznych, teoretycznych ze szczegółem faktów, tj. elementów doświadczeń wysokogórskich wspinaczy. Jest to widoczne w płynnym przechodzeniu od analiz teoretycznych i prezentacji oraz autorskiej interpretacji koncepcji filozoficznych (Kotarbiński, Elzenberg, Czeżowski, Lazari-Pawłowska, Ossowska, Kołakowski, Tischner…) do literatury faktu, reportażu górskiego, dokumentalnych relacji z wypraw wysokogórskich. Autorka prezentuje i poddaje hermeneutycznej ( ukierunkowanej na sens świata życia człowieka, motywy i wartości) „obróbce” różne wypowiedzi, przeżycia ludzi, a także wydarzenia z wypraw górskich , prowadząc refleksję w kontekście fundamentalnych kwestii etycznych w ujęciu teoretycznym, pokazując tym samym talent łączenia filozofii spekulatywnej i aplikacyjnej.

dr hab. Maria Zowisło
prof. AWF w Krakowie Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki

Można z pewnością stwierdzić, że jest to w naszej literaturze, pierwsza, tak pełna próba ujęcia i opracowania zagadnień etycznych związanych z szeroko rozumianą działalnością różnych ludzi, zespołów ludzkich pracujących czy działających na terenie gór.

dr hab. Roman Padoł emerytowany prof. UP w Krakowie