„Co słychać?” nr 4 (328) / 2018

Kwietniowy numer „Co słychać?” o objętości 12 stron otwiera relacja z II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Górach Polski.

W dziale „z życia ZG PTT” przeczytamy tym razem tylko o VIII posiedzeniu Zarządu Głównego X kadencji.

Wśród obszernych wieści „z życia Oddziałów” znajdziemy relacje z IX Ponadgimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Górach w Tarnowie, poświęconego Pieninom oraz dwóch wydarzeń zorganizowanych dla młodzieży przez Oddział PTT z Chrzanowa – X Powiatowego Rajdu na Orientację oraz sadzenia lasu. Możemy zapoznać także z trzema wydarzeniami zorganizowanymi w ostatnim czasie przez Oddział Dębliński PTT oraz przeczytać obszerną relację z Dni Gór 2018 w Łodzi, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Przez Gorgany i Czarnohorę z Legionami ku Niepodległości”. W tej części numeru znajdziemy także informację o przewodnickim jubileuszu Witolda Kubika z Oddziału PTT w Bielsku-Białej oraz relacje z XIX Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej na Mogielicę i niedawnego wyjazdu opolskiego Koła PTT „Sabałowy Klan” w Tatry.

W dalszej części numeru przeczytamy relację Stefana Sytniewskiego ze styczniowej podróży do Wietnamu oraz zaproszenie do udziału w organizowanym przez sądecki oddział PTT – III Rajdzie Kurierów.

Numer uzupełnia apel o przekazywanie 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, do czego i my w tym miejscu zachęcamy!

Życzymy przyjemnej lektury! (pobierz -> 2,41 MB)

Redakcja „Co słychać?”