400 wpisów na stronie w 40 miesięcy

Odznaka PTTRefleksja nasuwa się podobna do tej, która została sformułowana ponad rok temu. Wtedy wydawało się nam, że do końca kadencji zostało kilka miesięcy. Teraz, po ponad 3 latach utrzymywania strony, jest podobnie – tendencje się utrzymały.

Dynamika wpisów stopniowo maleje, od ponad 20-tu miesięcznie w pierwszym roku aktywności do kilku, max. 10, ostatnio. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi PTT oraz po sprawdzeniu – objęcia funkcji w Zarządzie. Spotkanie wyborcze za pasem!

Ponad 95% wspisów to wynik działania triady Michał-Koło Oświęcim-Doktorek. Nie liczymy tutaj znakomitej działalności Kół Balice, Myślenice i SK PTT „Sobieski Sunrise Team” posiadających swoje autonomiczne strony.

Kolejny jubileusz już pod nowym Zarządem. Termin Walnego poznamy niedługo. Zapraszamy zwłaszcza Tych, którzy mają świeże pomysły i pasję do ich realizowania z innymi. Towarzystwo to niezła szkoła pracy zespołowej z ciekawymi ludźmi.

Zapraszamy na spotkania do nowo wyremontowanego (kosztem pracy Roberta i Nikodema) lokalu Towarzystwa przy ul. Traugutta 4, na krakowskim Podgórzu, obok przystanku tramwajowego na Placu Bohaterów Getta.

Do zobaczenia!

Doktorek