20140408-IMG_5211

Józef Haduch opowiada doświadczeniach Oddziału PTT w Chrzanowie